TEČAJ ZA P KLASU , PAŽNJA!!!

PAŽNJA !!! PAŽNJA !!!
SVI ZAINTERESIRANI ZA POLAGANJE “P” KLASE ZA RADIOAMATERA NEKA SE POJAVE 11.11.2014 U 19.00 SATI U PROSTORIJAMA KLUBA RADI DALJNJEG DOGOVORA.

DODATNA PITANJA TAJNIKU KLUBA

Sanjin Eigner – 9A5BES, 9A5BES@gmail.com