Pristupna točka APRS 9a1ARS-10

Pristupna točka APRS  9a1ARS-10  je smještena u pps 9a1ceb u Omišlju.

 

U akciji su učestvovali Hristo Popovski kao voditelj projekta, a kao pripomoć bili su Josipa Čar, Danijel Jurešić i Marijan Magdić.

 

MALO VIŠE SLIKA U GALERIJI