O nama

Radio klub “Rijeka”
Skraćeni naziv: RK “Rijeka”
Godina osnutka: 1947.
Adresa: Vukovarska 43/A, 51000 Rijeka
Telefon: 091-780-8907
Žiro račun: 2402006-1100134829
IBAN: HR0624020061100134829
OIB: 38608409881
Matični broj: 3345114
Registarski broj: 08000056
Osoba za vezu: Sanjin Eigner – 9A7BB, 092-191-0911

 

Sastanci su svaki UTORAK u 19:00 sati.

ORGANI UPRAVLJANJA RADIOKLUBA “RIJEKA”

2014. DO 2018.

 

Dana 27. svibnja 2014. godine održana je izvanredna izborna skupština Radiokluba “Rijeka”. Tom prilikom izabrani su i organi upravljanja za naredno četverogodišlje razdoblje kako slijedi:


Predsjednik: Stojan Cerovac – 9A3OL, ibisdoo@optinet.hr

Tajnik: Sanjin Eigner – 9A7BB, 9a7bb@hamradio.hr

 


Članovi Izvršnog odbora: (predsjednik + potpredsjednik + 5 članova): Sanjin Eigner – 9A7BB, Vinko Podpečan – 9A7LLK, Slavko Blašković – 9A5ARK, Zvonko Ljutić – 9A7AA, Danijel Šostarec – 9A3EWD


Nadzorni odbor: Miroslav Mišetić – 9A2HK, Veljko Fike – 9A3AN, Juraj Modrić – 9A6LXT


Sud časti: Ivan Mršić – 9A3PK, Sveto Lalošević – 9A2WK, Ivan Lupis – 9A3DWS


Rukovoditelj KV primopredajne sekcije 9A1ARS: Zvonko Ljutić – 9A7AA


Rukovoditelj UKV sekcije: Slavko Blašković – 9A5ARK


Rukovoditelj sekcije Srdoči 9A1COD : Sanjin Eigner – 9A7BB