KOREKCIJA ČLANARINE!!!

Odlukom saveza da se svima koji plate članarinu poslije 31.03.2015. poveća savezna članarina sa 100 na 120 kn obavještavamo svekoliko radioamatersko pučanstvo da je sada klupska + savezna članarina (od 31.03.2015.) sveukupno 255,00 Kn